A Cholnoky család honlapja

Magyarország egyik régi családja nagyon sok tehetséges, elismert embert adott hazájának és az egész világnak. A Cholnoky család sok tagja él szerte a világban, mert a XX. század történelmi viharai a család sok kiváló tagját kényszerítették hazája elhagyására.

A Cholnoky család történetéhez sok érdekes, hiteles történet és sok legenda fűződik. A család tagjai közül néhányan országos, sőt nemzetközi ismertségre tettek szert a tudományok és a művészetek területén. Sokan tragikus és tanulságos véget értek.

E honlap célja az, hogy összegyűjtse a család tagjainak adatait és lehetőséget teremtsen az egymással való kapcsolat felvételére.

Ma már létezik az a technikai eszköz - a világháló -, amelynek segítségével ez a célkitűzés megvalósítható.

Mindenki, ki e nevet viseli, büszke lehet rá és büszke lehet rokonaira. Erősítené családjához, hazájához való tartozás érzését az, ha a családtagok ismernék egymást, vagy legalább tudnának egymásról.

Ezért a Cholnoky család két tagja, Dr. Cholnoky Péter orvos (Szombathely) és Dr. Cholnoky Péter mérnök (Budapest) létrehozták ezt a honlapot, hogy megteremtsék a család tagjai számára az egymásra-találás esélyét.

Kérünk minden Cholnoky nevet viselő családtagunkat adjanak hírt magukról elektronikus üzenetben, postai levélben, telefaxon, telefonon, vagy ha többet nem tudnak tenni, legalább gondoljanak mindannyiunkra, erre a nagy családra.

Kérjük, hogy aki e honlapról tudomást szerez, mondja el a többi, általa ismert családtagnak!

Célunk az, hogy a megkapott információt rendszerezve közzétesszük a honlap folyamatos bővítésével.

  • Szeretnénk tisztázni a rokoni kapcsolatokat, készíteni egy hiteles családfát
  • Szeretnénk összegyűjteni a család tagjairól szóló történeteket, életrajzokat
  • Szeretnénk megismerni és közzétenni a legújabb híreket, születésről, házasságról, kitüntetésről, halálról.
  • Szeretnénk megtudni azok címét, akik szívesen vennék, hogy a család többi tagjai tudjanak róluk

Talán egyszer egy személyes találkozót is tarthatnánk! Vajon hány száz Cholnoky lenne jelen?

Tudjuk, hogy sok Cholnoky él az Egyesült Államokban, talán máshol is. Gondoljuk azt is, hogy többen közülük már második-harmadik generációsok és már nem tudnak jól magyarul. Ezért tervezzük, hogy a honlap lefordítható mennyiségű részét angol nyelven is közreadjuk, illetve az angol nyelven érkező anyagokat magyarra fordítjuk.

A jelentkezéseket, híreket az alábbi címeken várjuk:

Dr. Cholnoky Péter mérnök
1028 Budapest,
Üvegház u. 8.
Tel: +36-1-376 9006
Fax: +36-1-275-7421
Email:
peter.tibor@cholnoky.hu

Dr. Cholnoky Péter mérnök és dr. Cholnoky Péter orvos

Dr. Cholnoky Péter orvos
9700 Szombathely,
Fürdő u. 3.
Tel: +36-94-314-180
Email:
peter@cholnoky.hu

 
A jelentkezéseknek minden formában örülünk. A legcélszerűbb az elektronikus üzenet, vagy írás levélben, faxon. A legfontosabb családfaadatok összegyűjtéséhez a mellékelt űrlap kitöltését kérjük. Minden más adatnak, címnek, telefonszámnak, történetnek, hozzászólásnak is nagyon örülünk és azok tartalmát csak akkor tesszük közzé, ha ahhoz az adat tulajdonosa hozzájárul.

Elkészítettünk egy családfát, amelyet közreadunk. Továbbfejlesztjük és kiegészítjük, vagy javítjuk minden olyan adattal, amelyet megkapunk.

Az alábbi, a családhoz kapcsolódó honlapcímekről van tudomásunk: cholnoky.com
cholnoky.net
Ezek egyelőre nem működnek, de bejegyzett domainnevek.